DIPLOMA (RAYUAN) LEPASAN SPM

Semakan panggilan menduduki temu duga dan ujian khas bagi program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sesi 1 2023/2024 boleh dilakukan pada 24 Julai 2023 (Isnin) selepas jam 5.00 petang.Tarikh dan masa semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.
TUTUP

SARJANA MUDA BUKAN PENDIDIKAN

BUKAN PENDIDIKAN

Semakan panggilan menduduki temu duga dan ujian khas bagi program Sarjana Muda Ambilan Sesi 1 2023/2024 boleh dilakukan pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.Tarikh dan masa semakan tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AS74 - Sains Sukan (Sains Kejurulatihan), boleh disemak pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

TUTUP

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AS72 - Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan), boleh disemak pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

TUTUP

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AA06 - Seni Persembahan (Teater), boleh disemak pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

TUTUP

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AA56 - Seni Persembahan (Tari), boleh disemak pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

TUTUP

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AH16 - Reka Bentuk (Pengiklanan), boleh disemak pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

TUTUP

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AH17 - Reka Bentuk (Animasi), boleh disemak pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

TUTUP

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AB14 - Komunikasi (Komunikasi Sosial), boleh disemak pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

TUTUP

==============================================================

*MAKLUMAN : Semakan layak menduduki temu duga / ujian khas AC33 - Reka Bentuk (Permainan Digital), boleh disemak pada 05 Julai 2023 (Rabu) selepas jam 5.00 petang.

TUTUP

==============================================================